روز تهران

 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴

 طهران تهران


دوسالی هست ۱۴ مهر، روز تهران نام گذاری شده است. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران برای نامگذاری آن همت بسیار بلندی بکار بسته است. چرا چهاردهمین روز پاییز، به نام روز تهران نامگذاری شده است؟
دست کم، در یکصد سال گذشته پایتخت کهن ایران  روزهای پرتاب و تبی را به خود دیده است!  ۱۱۱ سال پیش، تقریبا یکسال و سه ماه پس از امضای فرمان مشروطیت ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار، متمم قانون اساسی مشروطه در ۱۴ مهرماه ۱۲۸۶ شمسی به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. طبق اصل چهارم این متمم پایتخت ایران طهران - تهران است.


می گویند تاریخ تهران هزار سال پیشینه دارد و اولین طهرانی معروف در تاریخ محمدبن حماد طهرانی بود.
حصارها و دیوارها و دروازه های شهر طهران بی نظیر بود. محلات قدیمی که هریک بوی زندگی داشت و تعلق و سرزندگی به هر محله ای در خون بچه های آن محل موج می زد. امروز کمتر می توان از هم محلی بودن سخن گفت.
توتستان و انارستان های تهران معروف بود. باغ های سبزی کاری در جنوب طهران بی نظیر و اکنون جای آن ساختمان های بی روح از جنس سنگ و آهن.
برف که می بارید برف بود و تونل هایی که از آن می ساختیم. منتظر مدیریت شهری وقت هم نبودیم که برف روبی کند بچه های محل و بزرگترها، کمک می کردند و زمستان ها را به بهار وصله می زدند. کرسی های زمستونی تهرونی ها گرم بود و گرمایش بوی زندگی داشت.
قنات هایی که قدمت تاریخی دارند و هنوز در برخی از محلات رشته قنات هایی دیده می شوند.
طهران! امروز تهرانی و هرچه از گذشته ات بگویم بسیار کم است و نمی توان درباره ات درست نوشت و گفت. نمی دانم چرا، واژه ها برایت ناز می کنند؟ و وصف و بزرگی گذشته ات را به جملات آهنگین در نمی آورند. شاید واژه ها هم، همانند مردمان امروزی ساکن در تو معرفت را قورت داده اند یا با پاک کن زندگی مدرن پاکش نموده اند.


تهران، تهران!
چه گذشت بر تو و چه دیدی و چه ها ثبت کردی بر جریده ی سینه ی فراخت در سالهای دور و نزدیک. تهران! با تو بگریم؟ یا با تو بگویم؟
تهران! برای نسل های واپسین چه داری؟ چه خواهی گفت؟ از تصمیمات و نظراتی که به گاه فرصت طلبی یا ندانم کاری و جهل به سلامتی و حیاتت ضربه ای کارا وارد ساختند.


تهران جان! اما تو بمان که روزی مردمان شهرت نامت را زمزمه کنند و برای روزی که دوباره برای تو دلشان پر بکشد.
شهروندان تهران بايد براي اين شهر سهم خود را ادا كنند. امروز تهران در آغازين روزهاي پاييز بسيار زيبا بود و هوا پس از اولين باران پاييزي لطافت فوق العاده اي داشت.


امروزه شهروندان مي توانند با استفاده خدمات الكترونيك مانند خريد از فروشگاههاي اينترنتي معتبر ترافيك خيابان هاي تهران را كاهش دهند. فروشگاه اينترنتي تخصصي تاپ فرش با ارايه برترين فرش هاي توليدي برندهاي معتبر ايراني بطور بيواسطه و با كاهش هزينه ها انواع فرش هاي ارايه شده را با برترين كيفيت و با كمترين قيمت از كارخانه فرش ماشيني به آدرس شهروندان بطور رايگان ارسال مي كند.


 

روز تهرانخريد اينترنتي فرش ماشينيانواع فرش ماشينيفرش فانتزياز طهران تا تهرانكاهش ترافيك تهرانتهران شهر زندگي
whatsapp call اینستاگرام ایران داهوا