شماره موبایل به عنوان نام کاربری شما به وب سایت می باشد.
مرحله بعد
اطلاعات شخصی شما جهت شناسایی بیشتر شما در ثبت سفارش استفاده می گردد.
دسترسی به نشانی شما جهت سهولت در ارسال سفارش شماست.
whatsapp call اینستاگرام ایران داهوا